510-200_fargguiden

OBS Färgguiden finns inte längre att beställa.

 

Färgguiden.Tre delar, 45 gr, 52 gr och 60 gr.

Rätt och bäst resultat på dina färgannonser i dagspress.

Tre delar – för både standard tidningsannonser och bilagor

Färgguiden består av tre delar. En färgguide för standard 45 tidningspapper – färgkartor och lite guidelines hur du ska jobba med färg. En färgguide för bilagor 52 g med vithet 75. Och till sist En färgguide för bilagor 60 g med vithet 75.

Färgkartor och guidelines.

Kartorna i Färgguiden är uppbyggda av CMYK-blandningar i jämna steg om 10 procent. För alla som arbetar professionellt med grafisk produktion. I dagspress och nu med bilagor.

510-200_fargkartor

Färgguiden innehåller cirka 20 färgkartor med över 2000 CMYK-färger tryckta på dagstidnings-  och bilagepapper.

Färgerna är uppdelade efter tryckfärger, 2-färgsblandningar, akromatiska färger samt 3-färgsblandningar. Alla färger är anpassade till dagspresstryck genom att den totala färgmängden aldrig överstiger 240 procent och ljusa färger har minst 5 procent då 1-4 procent färgmängd är svårt att uppnå trycktekniskt.