510-200_jordgubbar

Materialkrav

För att din annons ska se bra ut i tryck finns det en del du behöver tänka på innan du lämnar ifrån dig annonsen. Här har vi samlat de materialkrav som din annons behöver uppfylla innan tryck i dagspress.

Filformat: De flesta dagstidningar hanterar sina annonser i EPS-format. Man kan ta emot annonser även i PDF-format men
dessa konverteras sedan till EPS. Det innebär att annonser som skickas till svenska dagstidningar måste vara sparade som en EPS-fil eller PDF-fil där typsnitten finns inkluderade.

EPS-filer bör vara sparade i Level 1 eller Level 2 då dessanivåer kan hanteras av alla tidningar. Många tidningar får problem med filerna i Level 3 varför denna nivå inte bör användas.

PDF-annonser ska vara i version PDF 1.6 som lägst och kompatibla med Acrobat 7 eller senare. För PDF-filer gäller dessutom att de måste gå att konvertera till EPS med bibehållen kvalitet då det är EPS som används hos tidningen.

Dokumentformatet på den fil som lämnas ska ha exakt samma storlek som den bokade ytan för annonsen (bredd x höjd i mm).

Svartvita annonser får inte innehålla några färgobjekt.

Färgannonser får en endast bestå av CMYK-färger. Färger från andra färgsystem måste konverteras av mottagaren då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger på leverantören.

Bilder i annonsen måste monteras högupplösta och vara inkluderade i EPS- respektive PDF-filen. Upplösningen på bilderna ska vara 1200 ppi för streckbilder och 200 ppi för gråskala och färgbilder.

Total färgmängd i bilder, tonplattor och text får inte vara mer än 220%. Detta för att undvika smetning i trycket.

Friläggningsbanor ska inte ha onödigt många ankarpunkter i banan. Rutan Avvikelse för bana ska vara tom och alltså inte ens innehålla värdet 0.

Skalning och beskärning av bilder ska ske i bildbehandligsprogrammet, inte i layoutprogrammet. Detta för att undvika att upplösningen på bilderna ändras.

Typsnitt ska inkluderas i EPS- eller PDF-filer. Detta kan göras direkt i många program. Saknar ditt program denna funktion kan programvarorna Acrobat Distiller, AddMan eller PROscript användas för detta.

Parallellpublicering: Många tidningar erbjuder tjänsten att även publicera annonser på Internet. För detta krävs att texten är sparad som text, inte som outline/banor. Om outline/banor används är det omöjligt att göra texten sökbar på Internet.