Internetstiftelsen – Svenskarna och internet 2023

Nu finns en ny version av den årliga studien av svenska folkets internetvanor utgiven av Internetstiftelsen – Svenskarna och internet 2023. Internetstiftelsen skriver: Svenskarna vill inte ha riktad nätreklam, men tycker att polisen ska få ta del av privata...

Digital tillväxt stärker morgonpressens läsarintäkter

Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 2 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Förskjutningen i digital...

Bred nedgång i morgonpressens annonsintäkter

Morgonpressens annonsintäkter från webben, appar och tryckta tidningar minskade med 12 procent under kvartal 2 2023, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Den positiva postpandemiska utvecklingen...

Morgonpressens läsaraffär bromsar in – annonsaffären minskar

Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare minskade med 1 procent under 2023 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). De ekonomiskt kärva tiderna satte avtryck i...