Svenskarnas medieanvändning

Mediebarometern 2021 har publicerats av Nordicom. Rapporten visar att två av tre svenskar läste dagstidning en genomsnittlig dag 2021 och att digital läsning var mest populärt. Bilradio var det vanligaste sättet att lyssna på radio, och 93 procent av befolkningen...

Morgonpressen växer – både på annons- och läsarsidan

Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års första kvartal ökade...

Årsrapport från IRM

Under 2021 uppgick total reklaminvestering i Sverige till 81 miljarder kr vilket innebär en ökning med 13,5% relativt 2020. Det skriver Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) i ett pressmeddelande. Den totala reklaminvesteringen passerar för första gången 81...

IRM: Reviderad prognos

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen för resterande del av 2021. I den reviderade prognosen förväntas reklaminvesteringen öka med 17,3% och den totala marknaden väntas under året uppgå till 45,8 miljarder kronor. Läs mer här...