IRM reviderar prognosen för medieinvesteringen under 2020-2021

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I prognosen förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6,0%. I det tredje kvartalet gör de digitala reklaminvesteringarna en stark...

Reviderad prognos visar en viss återhämtning

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) reviderar sin prognos för annonsmarknaden år 2020-2021, och för 2020 ser förutsättningarna något bättre ut. Prognosen justeras till en nedgång för helåret 2020 på -11,0%. Läs mer på IRM:s hemsida >>    ...