IRM: Reviderad prognos

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen för resterande del av 2021. I den reviderade prognosen förväntas reklaminvesteringen öka med 17,3% och den totala marknaden väntas under året uppgå till 45,8 miljarder kronor. Läs mer här...

Medieekonomi 2021

Myndigheten för press, radio och tv tar årligen fram rapporten rapporten Medieekonomi. Där förklaras de samband som finns mellan konjunkturen, reklammarknaden, mediekonsumtionen och de svenska medieföretagens ekonomi. Rapporten visar bland annat att de svenska...

Nya räckviddssiffror från ORVESTO Konsument

Mediernas räckvidder enligt Orvesto Konsument för perioden 1 maj – 31 augusti 2021 är publicerad. I rapporten redovisas primärt tryckta medier och deras digitala utgåvor och Kantar Sifo rekommenderar att man tar del av både de digitala och analoga resultaten för att...

Morgonpressens annonsintäkter ökar

Morgontidningarnas annonsintäkter från webben, appar och papperstidningar ökade med cirka 12 procent under andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande period i fjol. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Annonsintäkterna från...