Nyhetsbrevet Marknad och insikt v 7 2021

Färska analyser av Facebooks nedsläckning av nyheter i Australien, generation Z läggs under lupp av Kantar Sifo och vi lär oss mer om samhället när vi tar del av medier i sina traditionella former än via kanaler som denna. Mer i TU marknad och insikt...

Svenskarna och internet 2020

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället och genomförs av Internetstiftelsen. Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett...

Hushållen lägger mer pengar på morgonpress

Morgontidningarnas läsarintäkter ökar med 3 procent till cirka 1,5 miljarder kronor under tredje kvartalet i år, enligt ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU. Ökningen beror till stor del på att allt fler hushåll betalar för journalistik i...

IRM reviderar prognosen för medieinvesteringen under 2020-2021

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I prognosen förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6,0%. I det tredje kvartalet gör de digitala reklaminvesteringarna en stark...