Specifikation för bilagor

Specifikation för bilagor En instruktion för hur tidningsföretag, tryckerier och beställare bör hantera bilagor har tidigare tagits fram och är nu uppdaterad. Den gäller som grund om inga andra överenskommelser har gjorts. En...

Kategorisering av dagspressbilagor

Kategorisering av dagspressbilagor Marknaden för bilagor utvecklas ständigt och erbjudanden till annonsörerna likaså. Det finns oklarheter avseende vilken sorts bilagor som annonsörerna faktiskt köper annonsutrymme i. Exempelvis säljs annonser i bilagor med...

Normer för annonsering

Nya Normer för annonsering Den 1 januari 2010 utkommer en ny utgåva av Normer för annonsering och gäller tryckta och elektroniska tjänster Normer för annonsering TU och Sveriges Tidskrifter har tillsammans fastställt normer för...