TU Internetbarometer Q2 2016

TU Internetbarometer Q2 2016 – Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 5,1 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det visar...

Annonsbarometer Q2 2016

Annonsbarometer Q2 2016 Dagspressens annonsintäkter i print minskade med nästan 10 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det är en minskning som ligger i linje med den tidigare utvecklingen ....

Annonsbarometer Q4 och helåret 2015

Annonsbarometer Q4 och helåret 2015 Det fjärde kvartalet 2015 blev ett lugnare kvartal för annonsintäkterna i de tryckta tidningarna. Den nedåtgående trenden för print fortsatte men med en lägre takt än tidigare under...

TU Internetbarometer Q4 och helåret 2015

TU Internetbarometer Q4 och helåret 2015 De digitala annonsintäkterna fortsatte växa under det fjärde kvartalet i år. Starkast ökning uppvisade landsortspressen med en tvåsiffrig ökning. Den totala morgonpressens digitala...

Annonsbarometer Q1 2016

Annonsbarometer Q1 2016 Dagspressens annonsintäkter i print minskade med ca 9 procent under första kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det är en minskning som ligger i linje med den tidigare utvecklingen. Annonsbarometern...