Länkar

Tidnings- och medieorganisationer, reklamförbund, fakta och miljö.

Fakta om tidningar och medier

Tidnings- och medieorganisationer

Övriga:

Tryck- och yttrandefrihet, offentlighetsprincipen

Miljö

  • Pressretur – producenter i samverkan för återvinning
  • Papperskretsen – återvinningskampanj
  • Skogsindustrierna – branschorganisation
  • Print Power – europeiskt samprojekt om den tryckta tidningen
  • Two Sides – europeiskt projekt för marknadsföring av hållbar produktion och användning av tryck och papper

Övriga organisationer

Om reklam