Svenska Mediehus – Branschfakta

Faktasamlingen Svenska Mediehus (tidigare Svensk Dagspress), med utförlig statistik om de svenska mediehusen finns på länkar nedan för åren 2006-2016. Fr o m 2017 finns vår branschstatistik på TU:s hemsida under rubriken Mediefakta >>.

Upplagestatistik, räckvidder, läsarsiffror och sajtbesök, mediestatistik från bl a IRM med både nationell och internationell information.