TU:s annonsstatistik – ett gediget underlag

Kvartalsvis presenterar TU annonsbarometern som visar mediehusens generella annonsutveckling i form av tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler. Dessutom samlar TU in och presenterar användare- och läsarintäkter. Denna statistik presenteras halvårsvis.