TU:s annonsstatistik – ett gediget underlag

TU sammanställer bl a Annonsbarometern och Internetbarometern. Se artikellänkar nedan (till tu.se).

Varje kvartal rapporterar ett 90-tal dagstidningar annonsvolym och annonsintäkter (både print och digitalt) till TU, vilket inbegriper nästan all svensk betald dagspress. Även läsarintäkterna sammanställs och presenteras. Insamlingen sker i samarbete med TU:s medlemmar och TU återrapporterar sedan detta aggregerat till IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik.