TU:s statistik – ett gediget underlag av annons-  och läsarintäkter

Kvartalsvis presenterar TU annonsstatistik som visar mediehusens generella annonsutveckling i form av tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler. Dessutom samlar TU in och presenterar användare- och läsarintäkter.

Insamlingen sker i samarbete med organisationens medlemmar och TU återrapporterar djupare analyser och tabeller över intäkter i tryckta och digitala kanaler, samt statistik över läsarintäkter i samt aggregerade siffror till IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik.