Rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Rapporten bygger huvudsakligen på analyser av medieföretagens bokslut för 2017 års verksamhetsår. Uppgifter om den svenska reklammarknadens utveckling kommer från Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) och från TU – Medier i Sverige (TU). Statistik om tidningsföretagens upplagor har om inte annat anges inhämtats från TS Mediefakta AB (TS). Uppgifter om svenskarnas mediekonsumtion och medieinnehav kommer huvudsakligen från Nordicom-Sveriges Mediebarometer samt från MMS och Kantar Sifo.

Hämta rapporten med bilagor här >>