”Native advertising” och andra former av annonsörsbetalt/-sponsrat innehåll i redaktionella medier ställer krav på tydlighet mot läsare och användare. Det finns inga mellanlägen – antingen är det marknadsföring eller så är det inte, vilket måste klargöras på ett tydligt sätt. TU:s styrelse har beslutat om en rekommendation till medlemsföretagen om tydlighet mot konsumenter och användare om natives och annat betalt innehåll. Syftet är att samordna begrepp, definitioner och annonsmarkeringar.

Här finns rekommendationen >>