Nya etiska regler för reklam från ICC

Internationella Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation har kommit i en ny version. Det nya regelverket börjar gälla den 1 januari 2012.

Nyheter är regler om beteendebaserad online annonsering (OBA) och restriktioner gällande vilka produkter som får marknadsföras mot barn. Vidare finns nu även bl.a. riktlinjer för ansvarsfull och miljövänlig marknadskommunikation samt krav på etiskt uppförande och öppenhet kring digital kommunikation.

Länk till ICC och reglerna här.

Svensk version av reglerna (pdf) här.

Om ICC

ICC är näringslivets världsorganisation, som representerar företag av alla storlekar och ur alla branscher. När ICC uttalar sig så sker det utifrån en samlad bedömning där leverantörers och kunders intressen vägs samman. ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och har en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen WTO, Internationella Teleunionen ITU och Världstullorganisationen WCO.

Brott mot ICC:s regler prövas i Sverige av Reklamombudsmannen.