Svenskarna och internet – ny rapport

Svenskarna och internet är den svenska delen av World Internet Project, ett internationellt forskningsprojekt som följer internets spridning och användning runt om i världen. Materialet i rapporten baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och...