Digital tillväxt stärker morgonpressens läsarintäkter

Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 2 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Förskjutningen i digital...