Digital tillväxt stärker morgonpressens läsarintäkter

Morgonpressens samlade läsarintäkter från webben, appar och tryckta tidningar ökade med 2 procent under årets andra kvartal, jämfört med motsvarande period 2022. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Förskjutningen i digital...

Morgonpressen växer – både på annons- och läsarsidan

Morgonpressens samlade intäkter från annonsörer och läsare ökade med 3 procent under 2022 års första kvartal, jämfört med samma period förra året. Det visar ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU). Under 2022 års första kvartal ökade...

Hushållen lägger mer pengar på morgonpress

Morgontidningarnas läsarintäkter ökar med 3 procent till cirka 1,5 miljarder kronor under tredje kvartalet i år, enligt ny statistik från branschorganisationen Tidningsutgivarna, TU. Ökningen beror till stor del på att allt fler hushåll betalar för journalistik i...