IRM reviderar prognosen för medieinvesteringen under 2020-2021

Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) har justerat upp prognosen ytterligare för den resterande delen av 2020. I prognosen förväntas utfallet för medieinvesteringarna under 2020 bli -6,0%. I det tredje kvartalet gör de digitala reklaminvesteringarna en stark...