Annonsbarometer Q2 2016

Dagspressens annonsintäkter i print minskade med nästan 10 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det är en minskning som ligger i linje med den tidigare utvecklingen .

Annonsbarometern publiceras i sin helhet och kan hämtas exklusivt för TUs medlemmar under denna länk.