Annonsbarometer Q4 och helåret 2015

Det fjärde kvartalet 2015 blev ett lugnare kvartal för annonsintäkterna i de tryckta tidningarna. Den nedåtgående trenden för print fortsatte men med en lägre takt än tidigare under året.

Annonsbarometern publiceras i sin helhet och kan hämtas exklusivt för TUs medlemmar under denna länk.