TU Internetbarometer Q1 2017

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 2,1 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol. Landsortspressen ökade mest under kvartalet med en uppgång på 3,8 procent. Samtidigt ökade storstadspressen med 0,8 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

 

– De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.

Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med 13,5 procent under första kvartalet 2017, jämfört med samma period i fjol.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter

Q1 2017

Utveckling

Mnkr

%

Storstadspress

107

0,8

Landsortspress

84

3,8

Morgonpress totalt

191

2,1

TU Internetbarometer görs i samarbete med TU:s medlemmar och Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar morgonpressens digitala nettointäkter, jämförbara titlar.