TU Internetbarometer Q2 2016 – Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 5,1 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det visar branschorganisationen TU – Medier i Sveriges internetbarometer för årets andra kvartal. Barometern grundar sig på jämförbara titlar.

 

Störst tillväxt visade landsortspressen där de digitala annonsintäkterna ökade med 6,2 procent. Storstadspressen ökade i sin tur med 4,1 procent. Det betyder att reklamköparna investerade 201 miljoner kronor i dagspressens digitala kanaler under årets andra kvartal.

– Ökningen innebär att de digitala annonsintäkterna nu utgör cirka 20 procent av morgonpressens totala annonsintäkter, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Morgonpressens annonsintäkter i print visade ijuli månad ett plus på 3,2 procent, jämfört med samma månad i fjol. Landsortspressen ökade med 7,6 procent. Samtidigt var storstadspressens annonsintäkter i stort sett oförändrade med en minskning på 0,3 procent. För hela andra kvartalet minskade morgonpressens annonsintäkter i print med 9,8 procent, relativt samma kvartal förra året.

Morgonpressens digitala annonsintäkter

Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkterQ2 2016Utveckling
  MNKR %
Storstadspress1094,1
Landsortspress926,2
Morgonpress (totalt)2015,1

TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, jämförbara titlar.