KIA-index

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser och statistiken som publiceras på KIA-index används bland annat av annonsörer, mediebyråer, publicister och media.

KIA-index drivs av Kantar sedan januari 2020 och har det formella, juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för KIA-index. Finansiering av verksamheten sker via de avgifter som debiteras till de medier som publicerar sina siffror på KIA-index.

  • Antalet unika webbläsare (baserat på cookies)
  • Besök
  • Sidvisningar

På KIA-index redovisas varje vecka trafiksiffror segmenterade efter plattform.

KIA-index hemsida