KIA-index

KIA-index är den officiella mätvalutan för svenska webbplatser och statistiken som publiceras på KIA-index används bland annat av annonsörer, mediebyråer, publicister och media.

Sveriges Annonsörer har det formella, juridiska, organisatoriska och ekonomiska ansvaret för KIA-index och huvudmännen representerar branschens olika parter (annonsörer, mediabyråer, medier) och sätter riktlinjerna för KIA-index uppdrag.

På KIA-index redovisas varje vecka trafikssiffror segmenterade efter enhet (device).

Webb” redovisar trafik från desktop och tablet.

Mobil” redovisar trafik från mobiler.

Webb+Mobil” visar trafik från samtliga enheter, mätt med ett godkänt mätverktyg för webb.

Appar” visar trafik från appar.

Länk till tabellen från KIA-index Total här.

KIA-index hemsida